Dodane

  • Kolejne osiedle w śródmieściu

    ns krag
    Kolejna miejska plomba zostanie zagospodarowana. Przy ul. Waryńskiego na dawnej gazowni powstanie osiedle mieszkaniowe z usługami na parterze.

 

Sto procent kosztów, jakie gmina poniesie w tym roku w związku z usuwaniem azbestu, zostanie pokrytych z dotacji Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. A będzie to nie mała suma, bo sięgająca aż 148 tysięcy złotych Kwota ta wynika z 39 wniosków, jakie do końca stycznia tego roku wpłynęły do urzędu od firm i osób fizycznych. - Osoby, które zdecydowały się złożyć wniosek, nie ponoszą przy usuwaniu azbestu żadnych kosztów. Wszelkie formalności załatwi za nich urzędnik. Gmina zgłosi w starostwie powiatowym wymianą poszyć dachowych u wnioskodawców i następnie ogłosi przetarg oraz wyłoni firmę, która jeszcze w tym roku zajmie się usuwaniem wyrobów zawierających azbest - czytamy na stronie internetowej gminy Kożuchów.
Zgodnie z ministerialnym rozporządzeniem wszystkie wyroby zawierające azbest muszą zostać usunięte do końca 2032 r.
(al)