Anastazja Wijatkowska skończyła 100 lat. Pani Anastazja wychowała sześcioro dzieci, ma również 14 wnuków oraz 12 prawnuków

 

Z okazji setnego jubileuszu urodzin A. Wijatkowskiej 8 marca w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kożuchowie odbyła się specjalna uroczystość. W obecności licznie zgromadzonej rodziny życzenia i gratulacje dostojnej Jubilatce złożyli burmistrz Kożuchowa Andrzej Ogrodnik, kierownik USC Aniela Woźniak oraz Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Nowej Soli Jolanta Józefczyk.
(ark)
fot. www.kozuchow.pl