Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Wiarus” w Kożuchowie wraz z miejscową jednostką OSP zorganizowali akcję oddawania krwi Krew oddało 26 krwiodawców, razem oddali prawie 12 litrów tego cennego płynu. Na gości czekały wyśmienite gofry z domowym dżemem, które przygotowała sekretarz klubu Magda Jasińska.